Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ ΣΟΥ

Δεν ευθύνεσαι για τις σκέψεις
που περνάνε απλώς από το μυαλό σου.
Αυτές δηλαδή που συλλαμβάνεις.

Όμως,
είσαι Απόλυτα υπεύθυνος,
γι' αυτές που θα κρατήσεις,
και θα δηλώνουν
την πραγματικότητα που υποστηρίζεις, παράγεις, διαιωνίζεις,
και ισχύει για σένα.

Τις υπόλοιπες;
Άφησε τις,
απλώς να προσπεράσουν...