ΘΕΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Στόχος, η Ολική Αφύπνιση. Και κάθετα, (προς την άνοδο σε όλα τα επίπεδα), και οριζόντια, (σε όλους τους τομείς του κάθε επιπέδου).

- Χωρίς σοβαροφάνεια, αλλά με απόλυτη (Εσωτερική πάντα), Σοβαρότητα Θέσης!

- Χωρίς την «αλλοίωση μας» μέσω της ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ταύτισης, αλλά με «παρακολούθηση», «παρατήρηση», «άνοιγμα»… πάνω απ’ όλα Νοητικό…, ώστε να πραγματοποιηθεί η προσέγγιση των «Εννοιών», πίσω από το κάθε «είδωλο».

- Χωρίς τη δικαιολογία της Ύλης, (για να κρύβουμε κολλήματα), αλλά με χρησιμοποίηση της, (αφού εξεταστούν Εσωτερικά οι ρίζες των κάθε τάσεων), προς εξωτερίκευση Εσωτερικών ποιοτήτων που μας έγιναν γνωστές, όχι μέσω αποστήθισης,  αλλά ΜΟΝΟ «μέσω βιωμάτων» ζωής!

- Χωρίς ΔΗΘΕΝ, ΑΛΛΑ, ΠΡΕΠΕΙ, ΜΗ, ΓΙΑΤΙ, αλλά με «νιώθω», «βιώνω», «αναγνωρίζω», «κατά-νοώ», «περνώ από μέσα»,... «συναισθάνομαι».

- Χωρίς βολέματα και στυλοβάτες, (κυρίως εξωτερικούς). Μοναδικός στυλοβάτης ο Εαυτός. «Κυρίως, ο μη ακόμα γνωστός»…

- Χωρίς σκληρότητα, κατάκριση, ενοχή, και οποιαδήποτε είδους «γνώμη» για μας, αλλά με «αναγνώριση», όλων των ποιοτήτων και λειτουργιών που παρέχονται από την Ύπαρξη, (μέρος της οποίας αποτελούμε οι ίδιοι), ώστε η κάθε πληροφορία να γίνεται «Βιωμένη Γνώση», όταν η Αλήθεια της βρει τη σωστή θέση μέσα μας.

- Χωρίς αναλύσεις, κομματιάσματα, υπερβολές, αλλά με καθαρή «συγκέντρωση» και «εμβάθυνση», στην ουσία του κάθε τι.

- Χωρίς άφημα στην «ασυνειδησία», και στο «κάθε τράβηγμα» φορέων μας «με ζόρι», αλλά με «συνειδητότητα», «παρουσία» και «παράδοση» εκεί που η καρδιά αγαλιάζει…. Γνωρίζοντας ήδη το κάθε γιατί, (αφού έχει εξεταστεί εσωτερικά), ή, αναγνωρίζοντας μέσα σε κάθε άγνωστο που διαβαίνουμε, «το λόγο» της αρχικής μας ακολουθίας. Να «είμαστε παρόντες», σε κάθε τι που μας συμβαίνει, και στο δώρο που τελικά μας δίνει….

-Χωρίς τα «χιλιάδες, εκατομμύρια εγώ» ταύτισης, (έναντι όλων των υπολοίπων ανθρώπων, με ανόητες συγκρίσιμες καταστάσεις ταλαιπωριών και πόνου), αλλά με ωρίμανση της Βιωμένης Θέσης του «Εγώ», που προκύπτει από στόχους και πρωτιές, του κάθε χθες (και παλιού) που ήμασταν, με το νέο που κάθε σήμερα Είμαστε, ώστε να βρουν και όλοι οι άλλοι την δική τους Ατομικότητα. Άριστος, είναι μόνο ο Μοναδικός. Ο κάθε Μοναδικός. Διότι μόνο αυτοί που παλεύουν με τον Εαυτό τους είναι και Μοναδικοί, και Άριστοι!

- Χωρίς ζωή, παρουσία, ενδιαφέρον και δραστηριότητα για το παρελθόν και το μέλλον, αλλά με «Θέση Βαθιά», στο κάθε τώρα της Αιωνιότητας που παρελαύνει μπροστά μας μέσα στην κάθε στιγμή!

- Χωρίς δεδομένα και πιστεύω ανθρώπινης προέλευσης, αλλά με συμβατότητα μόνο στους Αναλλοίωτους Νόμους, που η παρατήρηση της ίδιας της Φύσης έχει «δωρίσει» στην αντίληψη μας. Η πράξη αυτών των Νόμων, κάθε στιγμή της ζωής μας, μέσα μας, και φυσικά έξω από μας.
- Χωρίς την υπερηφάνεια «του  εξελιγμένου», αλλά με την Ταπεινότητα «του Γνωρίζειν», άρα, «δεν Αγγίζει»………τίποτα…..


Γιατί Θεός «Είσαι», όταν «γίνεσαι» ο Απόλυτος Άνθρωπος!