ΕΙΜΑΣΤΕ, Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΑΣ, & ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ

Όλα τα υλικά του κόσμου τούτου, (του τρισδιάστατου υλικού πεδίου), είναι μόνο «τα μέσα» που χτίζουν το σκηνικό της ζωής μας, (και άρα την κάθε εσωτερική συνειδησιακή μας κατάσταση). Μέσα τα οποία γίνονται η αφορμή, (ότι κι αν εξωτερικά κάνει την εμφάνιση του), να νιώσουμε, (ή να ερεθίσουμε ώστε να νιώσουμε), τις Εσωτερικές αισθήσεις. (Πέραν των πέντε γνωστών αισθήσεων).

Αισθήσεις που μας δίνουν την δυνατότητας Βιωματικής Αισθαντικής Κατανόησης της λειτουργίας ολόκληρης της Δημιουργίας, και άρα, και του Εαυτού μας.

Γιατί ενώ βρισκόμαστε μέσα στη Δημιουργία, είμαστε η Δημιουργία, και ταυτόχρονα Δημιουργούμε και οι ίδιοι. Ο Μακρόκοσμος, ο Κόσμος μας, και ο Μικρόκοσμος.

Γιατί είμαστε, (συνειδητά από ένα άλλο επίπεδο - Μακρόκοσμος), η Δημιουργία του Εαυτού μας, (εδώ ως Ασυνείδητη λειτουργία ζώντες στην άγνοια για αιώνες - Κόσμος), και Δημιουργούμε τον Εαυτό μας, (λειτουργώντας ασυνείδητα προς ανταπόκριση της Δημιουργίας που είμαστε στην αρχή, και αργότερα μεταμορφώνοντας την Ασυνειδησία αυτής της Δημιουργίας προς την κατεύθυνση της Συνείδησης αυτού που είμαστε και Γνωρίζει, Συνειδητά - Μικρόκοσμος), για να ζήσουμε τελικά το Σκοπό για τον οποίο ήρθαμε εδώ. Στην Ύλη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο…