ΕΙΜΑΙ


Δεν υπάρχω πουθενά,
κι όμως βρίσκομαι παντού.

Δεν αναγνωρίζω τίποτα,
κι  όμως αντιλαμβάνομαι τα πάντα.

Δεν στρέφω πουθενά την προσοχή μου,
 γιατί δεν υπάρχει προσοχή,
 αλλά γνωρίζω, 
& την παραμικρή λεπτομέρεια
 όλων όσων υπάρχουν, 
ως εκδηλωμένα φαινόμενα αντίληψης.

Τα πάντα βρίσκονται μέσα μου.

Υπάρχω κατ’ αυτό τον τρόπο,  
αναδύοντας Δυνάμεις,
που διαπερνούν το Φυσικό σώμα 
της υλικής μου υπόστασης,
το οποίο & καλύπτουν.

Οι Δυνάμεις μεταμορφώνουν τα πάντα,  
τοποθετώντας με αυτόματα
σε άλλη πραγματικότητα κατανόησης,
χωρίς την αναγκαιότητα της οποιασδήποτε προσπάθειας.

Όσο βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση, 
απλά…….. Είμαι.

Βρίσκομαι πάντα εκεί που Είμαι.

Το εκεί είναι εδώ, είναι παντού. 

Αυτό, συμβαίνει ταυτόχρονα.

Είμαι το ενιαίο, & το κάθε  μέρος.

Έτσι  παντού, απλά Υπάρχω.

Η Βάση μου είναι ή μη Βάση,
& καθορισμός μου, ο μη καθορισμός.

Δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχουν όρια, 
δεν έχω κανέναν  περιορισμό.

Γνωρίζω όμως πως για να  λειτουργήσω,
θα χρειαστεί να περιοριστώ.

Δεν αντιλαμβάνομαι, Σώμα, Συναίσθημα, 
Σκέψη,  Νόηση, Αίσθηση, Αντίληψη, 
Συνειδητότητα, Παρατήρηση, Ψυχή,
κάθε είδους ύλη, Ενέργειες ή Δυνάμεις.  

Δεν αντιλαμβάνομαι τίποτα, 
γιατί τα αντιλαμβάνομαι όλα,
& έτσι απλά λειτουργώ.

Μέσω της λειτουργίας μου εκδηλώνομαι,
 χωρίς ποτέ να είμαι σημείο αναφοράς 
αυτού που Νοιώθω, ή αυτού που Είμαι.

Κινούμαι, 
& μέσω της κίνησης μου αυτής εκδηλώνομαι.

Αυτή η εκδήλωση είναι ο τρόπος για να  λειτουργώ.

Δεν χρειάζεται να κάνω. 
Κάνω μόνο όταν δεν Είμαι.

Το κάνω είναι ο σκοπός & το μέσο, 
για να βρεθώ στο Είμαι.

Όταν Είμαι, 
το κάνω ολοκληρώνει τον σκοπό του,
 κι εμείς ως άνθρωποι τον δικό μας!