ΥΠΑΡΧΩ

Δεν ανήκω πουθενά.

Δεν «χωράω» σε τίποτα,
& δεν «βολεύομαι», όπου κι όπως κι αν «παρουσιάζομαι»…

Δεν αλλάζω.
Δεν μαθαίνω, δεν γίνομαι…

Είμαι…
Είμαι εδώ, Είμαι εκεί, Είμαι παντού.

Είμαι, όπου είναι η προσοχή μου.
Είμαι, όπου Υπάρχω.
Αλλά Υπάρχω, ακόμα κι όταν δεν Είμαι…

Γιατί Υπάρχω πίσω από το κάθε τι, πέρα από το οτιδήποτε,
πάνω από τα πάντα, και κάτω,
& μέσα σε όλα.

& Υπάρχω…. ανέκαθεν.

Ως μάρτυρας Παρουσίας.
Ως μάρτυρας Απουσίας.
Ως η μήτρα, ως ο φορέας,
& ως η μη εκκίνηση…

Υπάρχω & κάνω, Υπάρχω & Είμαι,
Υπάρχω & θέλω, Υπάρχω & μπορώ,
Υπάρχω & κινούμαι, Υπάρχω & βλέπω.

Υπάρχω για να Υπάρχω,
& σε όσα δεν Είμαι.
Έτσι τα μεταμορφώνω, & επεκτείνοντας με, Υπάρχω περισσότερο…

Γιατί Υπάρχω,
ως Αυτό, που ακόμα,
δεν έχει Υπάρξει…