ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΖΩΗΣ

Η Απόλυτη & Ολοκληρωτική Αφοσίωση, 
Εμπιστοσύνη, & Σεβασμός,
στο Αληθινό Πρόσωπο της Ύπαρξης μας, που μας Βοηθά,
μας Καθοδηγεί & μας Ενώνει, 
με την Ουσία της Πηγής του Φωτός.

Η Απελευθέρωση της Ύπαρξης.

Η Εξέλιξη της Πορείας της Αληθινής μας Φύσης,
μέσω του Ατομικού Δρόμου που ο καθενός μας χαράζει.

Η Μονιμοποίηση της Συνέχισης 
αυτού του Δρόμου Επιλογής
με τον οποίο έχουμε ταυτιστεί.

Η Ολοκληρωτική Κυριαρχία του Φυσικού Πεδίου.

Η Επιτυχής, (Στοχευμένη), 
Διάνυση της Ενεργειακής Πορείας των πραγμάτων,
στο παρόν πεδίο της Φαινομενικής Πραγματικότητας.

Η Σύμπραξη, Σύνδεση, Ένωση, Ταύτιση μας,
 με ότι συλλαμβάνουμε Καθαρά από τη Μητέρα Φύση,
εντός (της μη Διαστρέβλωσης) 
του Πεδίου Αντίληψης μας.

 Η Επίγνωση, Διάκριση, Διάγνωση, 
των αποτελεσμάτων του παρόντα Κόσμου,
(με τις Αιτίες του από Ανώτερους Κόσμους),
χωρίς επηρεασμό σε βαθμό 
που να μας αποτρέπει από την Πορεία μας.

Η Ολοκλήρωση της Αποκατάστασης του Σχεδίου της Γης,
& όσων Κόσμων & Πεδίων ερχόμαστε σε Γνώση & Επαφή.

Η όλο & αυξανόμενη Ραδιοβολία 
της Ακτινοβολίας των Επιτευγμάτων μας,
& η Συνειδητή Ευθύνη μας στην Πορεία της Αλλαγής.

Ο ορισμός του Μέλλοντος μας,
με τη Νόηση της Καρδιάς μας, 
στο Έργο που έχουμε αναλάβει.

Η Θέληση & Πεποίθηση,
να μην πάψουμε ποτέ να προχωράμε!