ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Πραγματικός Διαλογισμός είναι στην πραγματικότητα Εγρήγορση (awarenesss), στην χριστιανική παράδοση νήψις (nepsis), δηλαδή μια κατάσταση εσωτερικής ακινησίας, που γίνεται πλήρης προσοχή σε αυτό που συμβαίνει.

Είναι μια Δράση όπου δεν υπάρχει καμία εσωτερική δραστηριότητα, σκέψη, επεξεργασία, σχολιασμός,(mind) αλλά μόνο καθαρή επίγνωση αυτού που συμβαίνει.

Είναι μια βαθιά απόλυτη σιωπή του νου (nous, no mind), που αναδεικνύει το πραγματικό. Το βάθεμα μιας τέτοιας δράσης, το να ζούμε στην σιωπή της δραστηριότητας, αλλά ταυτόχρονα ζωντανοί και σε ετοιμότητα να συλλαμβάνουμε αυτό που πραγματικά συμβαίνει, αναδεικνύει την Πραγματική Ουσία μας που Είναι Παρουσία, Επίγνωση, ανεξάρτητα από αυτό που συμβαίνει.

Είναι ακριβώς αυτή η Ανάδειξη της Αληθινής Παρουσίας, που είναι ανεξάρτητη από τα φαινόμενα, που μέσα στις παραδόσεις καταγράφεται σαν Πνευματική Γέννηση, Άνωθεν Γέννηση (spirit).


Πρέπει να φτάσουμε σε αυτή την βαθιά εσωτερική ακινησία, στην απόλυτη νοητική σιωπή, για να νοιώσουμε την Αληθινή Ύπαρξη, ανεξάρτητα από τα φαινόμενα. Αν δεν σταματήσουμε να δραστηριοποιούμαστε έξω, δεν μπορούμε να νοιώσουμε το Έσω.

Αν δεν αποσπάσουμε την Επίγνωση από τα εξωτερικά φαινόμενα δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε στην Πραγματική Ύπαρξη (Awareness), στον Διαφωτισμό της (Enlightenment), στην Πλήρη Αφύπνιση της (Awakened), που μπορεί να οδηγήσει στο Αληθινό Είναι (BE-NESS), πέρα από την Αντίληψη. 

Πηγή: CIRCLE OF LIGHT