Να Είσαι η Σιωπή

Η Μόνη Αληθινή Θρησκεία είναι η θρησκεία της Σιωπής. Αυτής της ΣΙΩΠΗΣ που Βρίσκεται στην Βάση όλων των υπάρξεων, όλων των αντιλήψεων, όλης της δημιουργίας.

Η ΒΑΘΙΑ ΣΙΩΠΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ είναι η Μόνη Πραγματικότητα. Καμία θεωρία, καμία έκφραση, καμία λέξη. Αυτή είναι η μόνη Ανέκφραστη Έκφραση της Αλήθειας. Όλες οι άλλες αλήθειες είναι κατασκευές του νου.

Να ΖΕΙΣ, να ΒΛΕΠΕΙΣ, να ΡΕΕΙΣ μαζί με την Στιγμή, στο σύμπαν των φαινομένων, χωρίς να στέκεις πουθενά, χωρίς να κρατιέσαι από τίποτα, είναι η Μόνη Ορθή Δράση.

Να ΕΙΣΑΙ! Να Είσαι έξω από τον χρόνο, χωρίς να έρχεσαι, χωρίς να πηγαίνεις, είναι η Μόνη Πραγματική Επίτευξη.

ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΙΩΠΗ! ΝΑ ΕΙΣΑΙ Η ΣΙΩΠΗ, ο Πρωτογενής Ήχος που Δημιουργεί την Μελωδία των Φαινομένων, που τρέχει χωρίς να στέκεται πουθενά, Κίνηση που δεν αφήνει Ίχνη, για να Χαθεί πάλι στην ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΩΠΗ, στην ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ!

Πηγή: CIRCLE OF LIGHT