ΜΗ ΣΚΕΨΗ - ΕΠΙΓΝΩΣΗ

Ότι κι αν συμβαίνει, 
(και ακόμα και όταν δεν συμβαίνει τίποτα),
το θέμα είναι μέσα μας, να μην παράγεται τίποτα.

Κι ότι συλλαμβάνεται, εμείς, 
να μην ταυτιζόμαστε μαζί του,
να μην συμμετέχουμε, να μην το αναπαράγουμε,
(το συνεχίζουμε, το συντηρούμε), 
και κυρίως, να μην το πιστεύουμε…

Είναι απλά ένα φαινόμενο. 
Όλα είναι φαινόμενα.