ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ, ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ…

Υπάρχουμε, (ενίοτε),
(& μπορούμε να είμαστε),
μονάχα ως Καθοδηγητές.
Όχι Δάσκαλοι.
Ποτέ Δάσκαλοι.