ΘΑΝΑΤΟΣ


Σήμερα, κάτι πεθαίνει…
Κάθε στιγμή κάτι πεθαίνει…
Νιώσε το θάνατο. 
Μην τον αποφεύγεις.
Γιατί ο θάνατος είναι 
που διδάσκει την απαλότητα των πάντων, 
& ο μόνος που καθοδηγεί 
σε Αυτό που δεν γνωρίζει θάνατο...