Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

ΖΩΗ

Δεν υπάρχει κανένας σκοπός στη ζωή.
Σκοπός, είναι η ίδια η ζωή,
με κάθε στιγμή, ολοκληρωμένη στον Εαυτό της.