Ο ΠΛΟΥΤΟΣ

Όπως ήρθες, έτσι θα φύγεις.
Με τη μόνη διαφορά, πιο πλούσιος….

Αλλά μονάχα αν επιλέξεις τον πλούτο
που μπορείς να πάρεις μαζί σου
(αφού απαρνηθείς πρώτα τη φτώχια του πλούτου, που θα πρέπει να αφήσεις εδώ φεύγοντας).

Γιατί τον εξωτερικό πλούτο, τον έχεις μόνο εδώ.
Αν τον έχεις…

Ο μόνος όμως πλούτος που μπορείς να πάρεις φεύγοντας, είναι η εκπλήρωση σου ως Άνθρωπος, με την αποκάλυψη της ίδιας της Ζωής…
Κι αποκτιέται βέβαια, μέσα από όλα τα χρόνια
της γήινης ζωής σου, τα οποία και δεν σπατάλησες κυνηγώντας σκιές…