«ΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ»

Το ορυκτό Βασίλειο, είναι του άπειρου χρόνου, και το φυτικό, της αίσθησης...

Το Βασίλειο των ζώων, μια κλίμακα παραπάνω, είναι το Βασίλειο του πόνου ενώ των ανθρώπων, της ηθελημένης κόλασης...

Ακόμα πιο ψηλά, έχουμε το λεγόμενο Αγγελικό Βασίλειο, (με τεράστιες διαστρεβλώσεις ως προς την κατανόηση του όπως τα φτερά, που λέγεται πως έχουν τα όντα που το αποτελούν, τα οποία φτερά δεν είναι άλλο από την εκπομπή του Φωτός και της Αγάπης), που ενίοτε, περπατούν επάνω σε αυτή τη Γη...

Ακόμα πιο πέρα, άμορφες οντότητες, καθαρά Ενεργειακές και ακόμα ψηλότερα, «Ουσία», Ανώτερη της οποιασδήποτε ενέργειας, η οποία υπάρχει παντού..

Και πέραν, Αυτό, που είναι Όλα, και βρίσκεται καί μέσα στην Δημιουργία, καί έξω από αυτήν... Εδώ είναι η Μόνη Πραγματικότητα!

Με τα πάντα, να είναι Εδώ, Τώρα...
Έχουμε Δρόμο...