ΕΝΩΣΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Δεν είμαστε, ούτε μόνο σώμα, ούτε μόνο πνεύμα.
Δεν είμαστε, ούτε μόνο άνθρωποι, ούτε μόνο θεϊκά όντα.
Δεν είμαστε τίποτα, και είμαστε όλα αυτά μαζί, όσο ακόμα βρισκόμαστε εδώ, κι αυτό, ταυτόχρονα.

Ξεπερνώντας την «απόλυτη μας ταύτιση» (που ισχύει τώρα), μόνο με την υλική μας φύση, καθώς και την εμμονική ταυτοποίηση μας με έναν ανώτερο εσωτερικό εαυτό «που θα μας σώσει», (που και τα δύο αφορούν την αναγνώριση της πραγματικότητας μας με βάση τις πέντε αισθήσεις που με αυτές λειτουργούμε), μπορούμε να «συνδέσουμε», και να «συνθέσουμε» τον κατακερματισμένο μας εαυτό. Γιατί στο πρώτο είμαστε κολλημένοι στην ύλη και στο συναίσθημα, ενώ στο δεύτερο, με τα «μπούνια» στη νόηση. Όμως και αυτή είναι εμπόδιο, αν και «ανώτερη» (λέμε) από την πλήρη άγνοια…

Τελικά, ούτε μόνο κάτω, ούτε μόνο επάνω, αλλά, πέρα απ’ όλα… Τότε μόνο συνδέεται το μέσα με το έξω, το πάνω με το κάτω, το δεξιά με το αριστερά, ο άντρας με τη γυναίκα, η μέρα με τη νύχτα, το σκοτάδι με το φως.
Έξω παντελώς από τη δυτότητα, είμαστε Ακέραιοι!

Γιατί η Ελευθερία, βρίσκεται στη μη ταύτιση, στη μη κρίση, στη μη ταυτοποίηση, στη μη διαλογή, στη μη κατεύθυνση, στη μη οριοθέτηση…

Γιατί Αισθανόμαστε «Βαθιά», σημαίνει ζούμε Αληθινά. Και λειτουργούμε, πέρα από την οποιανδήποτε σκέψη, την οποία όμως εξακολουθούμε όχι πια να «παρατηρούμε», αλλά απλώς, …. να βλέπουμε…

Που βρισκόμαστε; Πίσω, από το ξεκίνημα του οτιδήποτε…
Γι’ αυτό και δεν επηρεαζόμαστε. Ζούμε ως θέση, στο μη εκφραζόμενο ποτέ, και ταυτόχρονα, εκφρασμένοι μέσα στο κάθε τι.

Αυτή είναι η Περιβόητη Ένωση…
Κι αυτή, η Πλήρης Ελευθερία!