ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΛΟΙ Ή ΚΑΚΟΙ; ΌΧΙ ΔΑ…

Έχουμε, (όλοι μας),
όλα τα καλά (;), κι όλα τα κακά (;)...

Αλλά βέβαια,
όλα τα «κακά» των καλών,
και όλα τα «καλά» των καλών,
όπως,
και όλα τα «κακά» των κακών,
και όλα τα «καλά» των κακών.

Αλλά,
δεν είμαστε τίποτα από αυτά…

Γιατί ποιος «έχει»;

Μόνο ένα «εγώ» μπορεί να «έχει»,
με την προσοχή του πάντα σε κάποιο «εσύ»…

Γιατί ο Εαυτός,
απλά Είναι…

Γιατί όταν έχω, δεν Είμαι.
Κι όταν Είμαι, δεν έχω…
Δεν υπάρχει «παζάρεμα» σ’ αυτό…

Απλά Είμαι