ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ - ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ


Η «ΜΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΛΗΣΗ»
ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΗΓΗ  ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΥΧΗ.

Άλ  φά,  βή  τά  Γά!
Άμα  δε  Έλ,  τά  έψ  ιλών.
Στή  ίγμα  (ίνα)  ζή  τα,  ή  τα,
θή  τα  Ιώτα  κατά  παλλάν  Δά.
(Ίνα)  μη  νύξ  ή,  ό  μικρόν  (εστί)
πυρός  δε  ίγμα  ταφή  έψ  ιλών,
φύ  (οι)  Ψυχή,  ό  μέγα  (εστί)!


ΡΟΜΦΑΙΑ

Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η

Η Διαδοχή των γραμμάτων δεν είναι τυχαία.
Πίσω από αυτήν κρύβεται μία πλήρης γραμματική,
συντακτική & νοητική συνέχεια «Ανωτέρας συλλήψεως»!


«Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΛΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒHΤΟΥ»

Ήλιε νοητέ (Αλ), εσύ που είσαι το Φως, έλα στη Γη!
& εσύ ορατέ Ήλιε (Ελ),
ρίξε τις ακτίνες σου στην ιλύ  που ψήνεται.,
(που βρίσκεται σε κατάσταση αναβρασμού).

Ας γίνει ένα καταστάλαγμα (μία ξηρά),
για να μπορέσουν τα Εγώ να ζήσουν,
να υπάρξουν & να σταθούν πάνω στην παλλόμενη Γη.

Ας μην επικρατήσει η νύχτα, που είναι το μικρόν,
&  κινδυνέψει να ταφεί (να σβήσει, να χαθεί)
το καταστάλαγμα του πυρός,
μέσα στην αναβράζουσα ίλυ,
& ας αναπτυχθεί η ψυχή,
που είναι το Μέγιστο,  το σημαντικότερο όλων.

ΡΟΜΦΑΙΑΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Αλ=Ο νοητός ήλιος.
Φα-ος=Το Φως
Βη=Προστακτική του ρήματος βαίνω (βαδίζω, έρχομαι)
Τα=Δοτική άρθρου δωρικού τύπου τη, εις την
Γα=Γη (δωρικός τύπος)
Αμα=(επιρρ.) συγχρόνως
Έλ=Ο ορατός ήλιος, ο Ερχόμενος
Έψ=ρήμα έψομαι, εψ-ημένος, ψημένος
Ιλών=Ιλύς (ουσιαστικό), λάσπη, πηλός
Στη=Προστακτική ρήματος ίστημι
Ίγμα=καταστάλαγμα, απόσταγμα
Ζη=Προστακτική ρήματος ζω
Η= Υποτακτική ρήματος ειμί, είμαι
Θη=Προστακτική ρήματος θέτω
Ιώτα=Τα ίωγα, τα Εγώ
Παλάν=Ρήμα πάλλω (δονούμαι, περιστρέφομαι) επίθετο
Παλλάς-πάλλουσι, περιστρεφόμενη (πρβλ:Παλλάς Αθηνά)
Δα=Άλλος τύπος της Γα, Γης (πρβλ: Δαμήτηρ, Δημήτηρ)
Δήμητρα=Μητέρα Γη
Νύξ=Νύκτα
Ο=Το οποίο, που

Φυ (οι)=ευκτική ρήματος φύω (φυτρώνω, αναπτύσσομαι.)