Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΚΛΗΣΗ

Από την Εστία του Φωτός, μέσα από τη  Διάνοια του Θεού
ας διαχυθεί  Φως, μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων.
Το Φως  ας κατέλθει στη Γη.

Από την Εστία της Αγάπης,  μέσα από  την Καρδιά του Θεού
ας διαχυθεί Αγάπη, μέσα στις καρδιές των ανθρώπων.
Είθε ο Χριστός να γυρίσει στη Γη.

Από το Κέντρο όπου η Θέληση του Θεού είναι γνωστή,
ο Σκοπός ας καθοδηγεί τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων.
Ο Σκοπός που οι  Διδάσκαλοι γνωρίζουν &  υπηρετούν.

Από το Κέντρο που ονομάζεται φυλή των ανθρώπων,
το Σχέδιο της Αγάπης & του Φωτός ας πραγματοποιηθεί.
& είθε να σφραγίσει την πύλη του κακού.

Το Φως, η Αγάπη & η Δύναμη,
ας αποκαταστήσουν το Σχέδιο πάνω στη Γη.