Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

ΖΩΗ, ΘΑΝΑΤΟΣ

Αυτό που είναι Ζωή για την Ύπαρξη,
είναι θάνατος για το «εγώ», (ή θάνατος του «εγώ»,)
& τανάπαλιν.