ΒΙΩΝΩ…

Βιώνω σημαίνει συγκλονίζομαι,
αντιλαμβάνομαι βαθιά,
κατανοώ, Ζω ουσιαστικά,
εμπειριώνομαι, μαθητεύω, κλπ,
με όλα αυτά, (& πολλά άλλα),
να εμφανίζονται – παρουσιάζονται 
(στην Αντίληψη) ταυτόχρονα.