Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

ΟΥΚ ΕΙΘΙΣΤΑΙ ΤΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙ ΠΡΟΣΚΥΝΕΕΙΝ

Oι Έλληνες, δεν «έκυπτον»,
ούτε και όταν προσευχόταν.

Είναι γνωστό ότι επικαλούνται
τους επουράνιους θεούς
δι' απλής ανατάσεως των χεριών, «άρσεως»,

εξ ου αρα = προσευχή,
αράομαι = προσεύχομαι.

«Η προσκύνησις ανθρώπου από άνθρωπο, αντιμετωπίζετο και ώς μεγάλη βλακεία
και αφέλεια».

Γράφει ο Φιλόστρατος, στον βίο Απολλωνίου του Τυανέως Κέφ. XXVII

Και φυσικά οι Έλληνες ήταν φίλοι,
και όχι δούλοι των Θεών τους.

«Ω φίλε ΠΑΝ, και σεις άλλοι Θεοί....»
έλεγε ο Σωκράτης.