ΟΥΚ ΕΙΘΙΣΤΑΙ ΤΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙ ΠΡΟΣΚΥΝΕΕΙΝ

Oι Έλληνες, δεν «έκυπτον»,
ούτε και όταν προσευχόταν.

Είναι γνωστό ότι επικαλούνται
τους επουράνιους θεούς
δι' απλής ανατάσεως των χεριών, «άρσεως»,

εξ ου αρα = προσευχή,
αράομαι = προσεύχομαι.

«Η προσκύνησις ανθρώπου από άνθρωπο, αντιμετωπίζετο και ώς μεγάλη βλακεία
και αφέλεια».

Γράφει ο Φιλόστρατος, στον βίο Απολλωνίου του Τυανέως Κέφ. XXVII

Και φυσικά οι Έλληνες ήταν φίλοι,
και όχι δούλοι των Θεών τους.

«Ω φίλε ΠΑΝ, και σεις άλλοι Θεοί....»
έλεγε ο Σωκράτης.